Digital/Strategy/Branding/Motion/Advertising/

Sanoma/

Sanoma: Mahdollistajat digital concept & brand identity

Every child needs hobbies and new experiences. But youth sports teams, hobby clubs and other activities suffer from a chronic lack of funding. Thus, a lot of time and energy is designated to organizing cake sales and lotteries. For Sanoma, 358 created Mahdollistajat.fi – a new, digital tool for gathering funds. The class or team creates a funding project page. Through the link, people can buy Sanoma products like HS, Aku Ankka or Ruutu.fi. Half of the money is donated directly to the youth team, class or club. Mahdollistajat reads new experiences to everyone.

Jokainen lapsi tarvitsee harrastuksia ja uusia kokemuksia. Mutta nuorten seura- ja kerhotoiminta kärsii jatkuvasta varojen puutteesta. Siksi varainkeruuseen, kuten myyjäisiin ja kakkutalkoisiin, käytetään paljon aikaa ja energiaa. 358 suunnitteli Sanomalle uuden työkalun varainkeruuseen. Mahdollistajat.fi-palvelussa luokka tai joukkue perustaa keräyssivun, jonka linkin kautta ihmiset voivat ostaa Sanoman suosituimpia tuotteita: HS, Aku Ankka tai Ruutu.fi. Puolet tuotoista lahjoitetaan suoraan luokalle tai joukkueelle. Mahdollistajat – koska kokemukset kuuluvat kaikille.