Brändien rooli Good Deed -yhteiskunnassa

Brändien rooli Good Deed -yhteiskunnassa

Published
May 17, 2024
Words
Oili Virta

Maailmalla on jo pidemmän aikaa painotettu yritysten vastuiden monipuolisuutta, viitaten kasvavaan tarpeeseen toimia taloudellisen vastuullisuuden lisäksi myös sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisesti. Sosiaalista vastuullisuutta voidaan toteuttaa hyvinkin ketterästi esimerkiksi matalan kynnyksen bränditekojen avulla. Bränditeot eivät ole uusi konsepti, mutta nyt brändeiltä kaivataan etenkin sellaista aktiivisuutta yhteisöissä, mikä vaikuttaa kuluttajien välisiin suhteisiin ja elämään positiivisesti.

Polarisaation keskellä brändien pitäisi nyt rakentaa siltoja ihmisten välille muodostuneiden kuilujen yli vahvistaakseen hyväntahtoisuutta, joka on BCW Movatoryn mukaan tällä hetkellä tärkeimpänä pidetty arvo kansainvälisesti. Bränditekojen saralla tätä toteutetaan nyt osallistamalla ihmisiä tavalla, joka yhdistää ja luo kohtaamisia.

Hug to Unlock

Amplifyn 2024 trendiraportin mukaan Good Deed Economyssa pienet mutta merkittävät teot ihmisten välillä toimivat radikaalin muutoksen ajureina. Monet brändit ovat jo hypänneet hyväntahtoisten tekojen trendiin mukaan, mistä alkuvuonna Uniqlon järjestämä Hug to Unlock tempaus on oiva esimerkki.

Uniqlon vaateautomaatti lahjoitti Ranskassa vaatteen aina ohikulkijoiden halatessa sen edustalla.Kampanjan tarkoituksena oli toki uuden HEATTECH -malliston mainostaminen,mutta sillä tavoiteltiin myös yhteyksien luomista ihmisten välille sekä lämmön levittämistä koko yhteisöön.

Kuva: Uniqlo France

Vastakkainasettelusta harmoniaan

Vaikka mainonnassa brändien vastakkainasettelu on hyvä tehokeino ja kaikenlainen ”draama” tuppaa kiinnostamaan kuluttajia, ei polarisaation vahvistaminen luo brändeille niin arvokasta kilpailuetua, että siihen kannattaisi ryhtyä. Hyvien tekojen kautta brändit voivat esimerkiksi yhteistyöllään laajentaa asiakaskuntiaan merkittävästi, jättäen erinäisiin yhteisöihin positiivisen jäljen. Huolimatta taustoista, mielenkiinnonkohteista tai mielipiteistä, brändien kannattaa nyt entistä enemmän panostaa ihmisten yhtenäistämiseen.

Millainen sinun brändisi vilpitön teko voisi olla?

Good Deed -yhteiskuntaa rakentavien bränditekojen ei tarvitse olla tajunnanräjäyttäviä, sillä aitoa hyväntahtoisuutta voidaan kylvää brändien ympäristöön ja yhteisöihin todella matalalla kynnyksellä. Positiiviset bränditeot ovat yksinkertainen ja parhaimmillaan äärimmäisen kustannustehokas tapa osoittaa ihmisille, kuinka brändit todella seisovat omien arvojensa takana.